05 Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

Normaalikoulun alakoulun eri vuosiluokkien toimintaa.
Kerhotoiminnan keskeisenä tehtävänä on oppilaan kasvun tukeminen ja monipuolisen vapaa-ajan toiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi koulupäivää. Näitä tavoitteita tukemaan alakoulussa järjestettiin
Lue lisää!
Hyvinvointioppiminen ja liikkuva koulu, Välkkäri-toiminta, Kansainvälisyys- ja UNESCO-ryhmän toiminta, Lapsen oikeuksien viikko, Pedagoginen tiimi & TVT-kehittämisryhmä.
Kieltenopetus
Jyväskylän alueella järjestetään aktiivisesti Koululiikuntaliiton kilpailutoimintaa koulujenvälisten oppilasurheilutapahtumien muodossa. Kilpailut ovat oppilaille hyvä mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan, vaikka ei olisikaan erityisesti
Lue lisää!